Buletin Edisi Ke-02 “Mencari Keberkahan Dalam Mencari Nafkah”

Buletin Edisi Ke-02 “Mencari Keberkahan Dalam Mencari Nafkah”

SALAM REDAKSI

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Menjadi pengusaha muslim haruslah senantiasa memperhatikan apa yang mereka kerjakan, tidak hanya berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan, akan tetapi mereka sangat perhatian terhadap kehalalan aktifitas yang dilakukan. Karena mereka sadar, semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Terutama dalam masalah harta, terkhusus masalah harta ditanyakan dua hal, dari mana asal muasal harta dan bagaimana menghabiskan harta. Jadi, masalah harta sangatlah berat pertanggungjawabannya. Seseorang harus betul-betul menyeleksi pekerjaan yang dia pilih dan juga pembelanjaan harta yang dia dapat.

Penyusun berharap dengan membaca buletin KPMI Kediri edisi ke-2 ini, semoga pengusaha muslim bisa memahami bagaimana memperoleh harta yang halal dalam mencari nafkah sehari-hari dengan MENCARI KEBERHAKAN DALAM MENCARI NAFKAH. Selamat membaca
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Diterbitkan oleh :
Komunitas Pengusaha Muslim Korwil Kediri

Penasihat Ustadz Abu Ammar Al-Ghoyami
Konsutasi Tanya-jawab syariah Ustadz Abu Rozin Bagus Jamroji,Lc
Pemimpin Redaksi Abu Mirza
Layout Abul Jad Bagas
Cover Bayu Basudewa
Pemasaran Abu Mirza 0856-0754-7151
Distribusi Abu Hafish 0815-5897-4321

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *